مرور تگ

تفریح

بوستان ملت (پارک ملت) تربت حیدریه

پارک‌ها ‌یا بوستان‌ها قلب‌تپنده یک شهر هستند. در تربت‌حیدریه هم بوستان‌های زیادی هستند که علاوه بر این وظیفه حیاتی، زیبایی شهر را نیز دوچندان کرده‌اند. یکی از این بوستان‌ها که قدمت زیادی دارد و خیلی از ما خاطرات زیادی با