مرور تگ

حیدریه

نمایشگاه عکس زعفران تربت‌حیدریه و زاوه در بلژیک برپا می شود

سلیمان گلی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تربت‌حیدریه اظهار کرد: نمایشگاه عکس زعفران تربت‌حیدریه و زاوه به مدت دو ماه در بلژیک گشایش می‌یابد و ‌در این نمایشگاه ۲۵ قطعه آثار منتخب از عکس‌های چهار دوره برگزاری جشنواره زعفران