مرور دسته بندی

تاریخچه

پیشینه تاریخی و موقعیت جغرافیایی تربت حیدریه

نام تربت حیدریه به اعتبار نام قطب الدین حیدر ( عارف نامی متوفی به سال 618 هـ .ق ) تقریبا از قرن نهم هجری به بعد بر این منطقه نهاده شد. اين منطقه از جمله مناطق آباد و پررونق بوده، روزگاری نیز جزء قلمرو اشکانیان به شمار می‌آمده است.
بیشتر بخوانید...